Přizpůsobte nabídku pravým tlačítkem (kontextové menu) v aplikaci Windows 7 pomocí 7CmenuEditor

Všechny (nebo téměř všichni) uživatelé Windows jsou víceméně závislé na kontextové nabídce (ať už je to nabídka s pravým kliknutím), ať už jde o aplikace, nástroje nebo systémové soubory, nebo odkazy / adresy URL. Chcete znát vlastnosti souboru? Klepněte pravým tlačítkem a v nabídce vyberte Vlastnosti. Chcete naskenovat soubor a zkontrolovat, zda… Dozvědět se více