Jak přidat můj počítač do Taskbar in Windows 7 (Připojte počítač k Taskbar)

Uživatelé Windows 7 kteří chtějí mít rychlejší přístup k tomuto počítači, doporučujeme vám přidat zástupce Taskbar, Protože obvyklý způsob přidávání zkratek do Windows 7 Taskbar nefunguje pro Tento počítač a přetažením je přidán do Windows Explorer jumplist, následující pokyny Dozvědět se více