Postupy a tipy - Přidání režimu spánku do nabídky napájení