Přidat Zobrazit / skrýt File rozšířit kontextové menu [Windows type]

V závislosti na uspořádání (nebo případu) někdy preferujeme koncovky / přípony souborů Windows skrýt nebo naopak zobrazit. Proces skrývání / zobrazování koncovek, i když je jednoduchý, není příliš rychlý a někdy může být docela dráždivý. Nebylo by mnohem snazší přidat možnost Zobrazit / Skrýt File Rozšíření v místní nabídce, tak Dozvědět se více