Jak opravit Mac Problémy s připojením Bluetooth (připojení ztraceno / připojeno)

OS X ano Macjsou obecně známé jako stabilní systémy. Jako každodenní uživatel Windows PC ano MacBook Pro s OS X mohu říci, že v OS X je mnohem méně problémů než v systémech Windows. To neznamená Mac není zcela bez problémů a chyb. Jeden… Dozvědět se více