Návody a tipy - autor

I OTE, že.

"Hej ... život, život ... vystupte z korthy, dejte mě zpátky na tanec ... podívejte se na vás ... ...