Přidejte na panel nástrojů Kopírovat, Vložit a Odstranit Windows Explorer (Windows NENÍ typ)

Windows Tipy hrdiny 2

In Windows Zrak ano Windows 7, na rozdíl od Windows XP, z panelu nástrojů Windows Explorer Tlačítka Kopírovat, Vložit a Odstranit zcela chybí. Ačkoli k těmto možnostem (platí pro složky i soubory) lze přistupovat prostřednictvím nabídky v části Uspořádat (levý horní roh), pro ty, kteří dávají přednost více Dozvědět se více