Zkontrolujte poškozená data nebo sektory - stažení SeaTools

Hrdina pevného úložiště 1

Neočekávejte, že nyní najdete zázračný nástroj / program, který promění fyzicky vadný pevný disk (zásah, vložení do pračky atd.) Na nový pevný disk. Čím delší je doba používání pevného disku (HDD), tím lepší je časté uchovávání kopií dat (zálohování)… Dozvědět se více

Program opravy pevného disku - Obnovení ztraceného oddílu (Znovu vytvořit hlavní spouštěcí záznam a tabulku oddílů)

Hrdina pevného úložiště 1

Obdržel jsem e-mail s žádostí o kontrolu a „dárkem“ pro Diskgenius. Software, který z popisu chápu, že má schopnost opravovat pevné disky. Funkce Diskgenius - obnovuje náhodně smazané soubory, obnovuje data ze smazaných nebo formátovaných diskových oddílů, obnovuje MBR (Master Boot Record) a opravuje chyby na pevném disku. - Dozvědět se více