Jak importovat na dovolené MS Outlook národních (dny pracovního klidu) z různých zemí

Hrdina kalendáře 1

Pravděpodobně budete chtít vědět, kolik letošních nepracovních dní máte, nebo možná sníte od nynějška na příští rok. Nebo možná máte zájem zjistit, ve které dny nenastolíte obchodní jednání nebo ve které dny nebudete moci kontaktovat různé partnery… Dozvědět se více