Co znamená veřejná IP a soukromá IP? Address - Rozdíly a využití

Ani internet, ani macmístní počítačové sítě (LAN) by bez IP adres nemohly existovat a často, když máme problém s připojením k internetu, tisku, chytré televizi nebo jinému zařízení, potřebujeme znát adresu Public IP a / nebo Private IP address. Ať už mluvíme o IPv4 nebo Dozvědět se více

Jak můžeme počítači přiřadit statickou IP adresu Windows

Pokud máte více počítačů s Windows (nebo jiných zařízení) připojených ke stejné síti a k ​​připojení použít protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), každému počítači / zařízení v síti bude při každém zapnutí přidělena jiná adresa IP. To může někdy způsobit konflikty adres mezi počítači, Dozvědět se více

Použít alternativní DNS servery načítat webové stránky rychleji

Většina uživatelů, kteří si stěžují na nízkou rychlost internetu poskytovanou místními ISP, pravděpodobně nebere v úvahu skutečnost, že rychlost načítání webových stránek přímo souvisí s kvalitou serverů DNS těchto ISP. DNS (Domain Name Servers) používají prohlížeče k převodu webových adres na IP adresy, čas Dozvědět se více