How-To & Tips - Mozilla používá Yahoo jako výchozí vyhledávač