Jak mohu provést graf na grafu v aplikaci Excel 2010

Excel 1 hrdina 1

Mnozí z nás měli macby jednou měli možnost vidět prezentační graf v různých oblastech: vývoj směnného kurzu, volební výsledky, statistiky atd. Nejpopulárnějším grafickým programem je Microsoft Office Excel. Hodnotí tabulku v grafu na základě řádků a sloupců, pro které je uvedena. V… Dozvědět se více

Formátování buněk v Excelu

Excel 1 hrdina 1

Vzhled informací v buňkách tabulky lze změnit pomocí příkazu Formátovat buňky. Po spuštění tohoto příkazu se na obrazovce zobrazí dialogové okno Formátovat buňky.Obsah pole se liší v závislosti na tlačítku vybraném v horní části okna. Možné možnosti jsou: • Číslo - změna formátu čísla • Zarovnání - na ... Dozvědět se více

Označování, číslování odstavců a víceúrovňový seznam v aplikaci Word 2003

DocX Hero 1

Seznam je sekvence odsazených odstavců od levého okraje textu v dokumentu a číslovaná (číslované seznamy) nebo označená symbolem v oblasti odsazení (seznamy s odrážkami). Tyto dva typy seznamů jsou jednoduché seznamy. Obrysově číslovaný seznam je seznam, který obsahuje uvnitř… Dozvědět se více