PHP-FPM

Jak opravit: FastCGI sent in stderr – PHP message: PHP Warning: move_uploaded_file

"PHP Warning: move_uploaded_file"je typická chyba webového serveru NGINX a vyskytuje se, když chceme nahrát...