PHP Warning

Jak opravit: FastCGI sent in stderr – PHP message: PHP Warning: move_uploaded_file

"PHP Warning: move_uploaded_file"je typická chyba webového serveru NGINX a vyskytuje se, když chceme nahrát...

[Opravit] PHP Warning: Použití nedefinované konstanty (to vyvolá příznak Error v budoucí verzi PHP)

Návod s jednoduchou opravou chyby "PHP Warning: Použití nedefinované konstanty (to vyvolá příznak Error v…