Výpis souborů přes MS-DOS.

Některé způsoby, jak zobrazit soubory ve složce nebo oddílu pomocí CMD (Command Prompt / MS-DOS). Za prvé, ...

Restart Windows XP bez restartu

Už jste někdy používali počítač a svůj system najednou přestane reagovat podobným způsobem, když to zkusíš...

Windows 11 Update

System Informace o objemu

Desky System Informace o svazku existují na libovolném oddílu pevného disku, na kterém je nainstalován operační systém,...

Windows Settings a výukové programy

Rychlý běh ... Příkazy

Seznam obsahující několik zkratek, pomocí kterých máte přístup k různým službám operačního systému Windows ...

Bota Windows XP rychlejší

Nejprve toto vylepšení apply těm, kteří mají na svém primárním IDE kanálu pouze jeden HDD (nic...