How-To & Tips - Přidejte zkratky pro Windows aplikace v nabídce opakovaného kliknutí