Přidejte Start Orb a Start Menu do Windows 8 Consumer Preview with Classic Shell

Z novinek, které přišlo svázaný Windows 8 Spotřebitelský náhled, většina kritiků obdržela nahrazení Start Orb miniaturou viditelnou pouze tehdy, když přesuneme kurzor myši v levém dolním levém rohu (kde bylo zobrazeno tlačítko Start) a nabídku Start s úvodní obrazovkou. Navzdory obdržené negativní zpětné vazbě… Dozvědět se více