Automaticky aktualizuje všechny nainstalované aplikace Windows s PSI Secunia

Bez ohledu na operační systém, pro který jsou vytvořeny, jsou aplikace často aktualizovány, aby přidávaly nové funkce nebo opravovaly různé chyby, upravovaly své rozhraní nebo zlepšovaly svůj výkon. Ačkoli se některé aplikace, například webové prohlížeče, aktualizují automaticky bez Dozvědět se více

Windows 7 Aktualizace Settings

Ihned po instalaci operačního systému je první, co uděláme, změna nastavení default je to tak budete přizpůsobit požadavky, potřeby nebo naše rozmary. Tato nastavení jsou pro Windows Update, které buď nakonfigurujeme ihned po instalaci systému, nebo přejdeme na ... Dozvědět se více