Jak můžeme počítači přiřadit statickou IP adresu Windows

Jak na hrdinu 1

Pokud máte více počítačů s Windows (nebo jiných zařízení) připojených ke stejné síti a k ​​připojení použít protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), každému počítači / zařízení v síti bude při každém zapnutí přidělena jiná adresa IP. To může někdy způsobit konflikty adres mezi počítači, Dozvědět se více