Zkontrolujte poškozená data nebo sektory - stažení SeaTools

Hrdina pevného úložiště 1

Neočekávejte, že nyní najdete zázračný nástroj / program, který promění fyzicky vadný pevný disk (zásah, vložení do pračky atd.) Na nový pevný disk. Čím delší je doba používání pevného disku (HDD), tím lepší je časté uchovávání kopií dat (zálohování)… Dozvědět se více

Windows Typ: Upravit registrovaného uživatele a jméno organizace pomocí registrů

Windows Hrdina s logem XP

Při instalaci Windows OS v systému, mimo jiné jsme povinni zadat informace o totožnosti osoby a / nebo organizace, která je držitelem licence daného OS: Registrovaný uživatel a název organizace. Tyto informace pak budou viditelné v System Vlastnosti nebo Windows Verze a bude také použita poté… Dozvědět se více