Jak realizovat úspěšný životopis

CV 4 hrdina 1

Životopis známější ve zkrácené formě, životopis, je krátkým shrnutím dovedností, vzdělání a profesních zkušeností a profesních úspěchů uchazeče, které mají přilákat pozornost zaměstnavatele. Životopis je marketingový nástroj, jehož prostřednictvím si kandidát může zajistit místo a další fázi, pohovor. Většinou Dozvědět se více